Flatgebouwen te Apeldoorn

Meerwaarde toegevoegd aan flatgebouw Ankelaarseweg

Voor de flatgebouwen aan de ankelaarsweg hebben wij de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

  • Aanbrengen coatings-systeem galerijen & balkons
  • Schilderwerk diktekanten
  • Schilderwerk onderzijde galerijen & balkons
  • Vervangen dilataties

Deze totaalwerkzaamheden zijn Meerwaarde op het lijf geschreven.