Constructieve versterking

Sinds 2017 dienen de uitkragende balkons en galerijen te voldoen aan de eisen inzake de constructieve veiligheid conform de CUR248. Woningcorporaties en VvE’s dienen te onderzoeken of de uitkragende balkons en galerijen hieraan voldoen. En dit is niet raar. Het draagvermogen kan om welke reden dan ook in de loop der jaren verminderen. Indien het draagvermogen niet meer aan de eisen voldoet kan dit levensgevaarlijke situaties tot gevolg hebben. Dit dient uiteraard voorkomen te worden.

Mocht herstel van het draagvermogen noodzakelijk zijn, dan kan Meerwaarde Totaal hiervoor een structurele oplossing aanbieden. Dit doen wij niet alleen. Wij doen dit samen met een bouwkundige specialisten met wie wij een samenwerking hebben.

 

Er zijn geen projecten gevonden.